disclaimer   |   inloggen

CONTRACTEN


Hoe kwetsbaar is uw werkkapitaal ?

HEEFT U HET ROER WEL IN HANDEN, MAAR OMZEILT U DE KLIPPEN OP GOED GELUK ? OF GAAT U LIEVER PLANMATIG EN MET KENNIS TE WERK?


Banken bevoorschotten middels rekening courant bedrijven op hun debiteurenpositie door verpanding van alle vorderingen op debiteuren. Bij een faillissement zal de bank lang niet alle vorderingen kunnen verzilveren en waarschijnlijk minder dan het obligo op rekening-courant. Hierdoor blijkt de dekking uiteindelijk vaak onvoldoende. Banken zouden er bij gebaat zijn een hoger percentage dan het dekkingspercentage binnen te halen na een faillissement. Banken dienen een inschatting te maken van de liquidatiewaarde van debiteurenportefeuilles van bedrijven op grond van de nieuwe richtlijnen voor banken, te weten "Basel 2". Hierbij komt de vraag op welke afdeling binnen een bank verantwoordelijk is voor de debiteurenmanagement van failliete bedrijven.

ORDERS en ALGEMENE VOORWAARDEN


DE RISICO'S BEPALEN EN BEPERKEN, MET BEHULP VAN EEN GOEDE ANALYSE, omdat een stabiel niveau van het werkkapitaal van groot belang is voor de continu´teit uw bedrijf, nog buiten beschouwing gelaten de benodigde financiering van de groei van het bedrijf.


Debiteurenbeheer heeft altijd een aantal spanningsvelden. Hierin kunnen duidelijke keuzes gemaakt worden voor een strak beleid. En een strak beleid heeft tot voordeel dat er beter betaald wordt, zodat uw liquiditeitspositie verbetert. Structuur, duidelijkheid en continu´teit zijn kernkwaliteiten waaraan goed beheer moet voldoen.